Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Hasičské závody 24. 5. 2008 Ves Touškov

 

   Sbor dobrovolných hasičů Ves Touškov pořádal v sobotu 24. 5. 2008 u příležitosti 115. výročí založení Hasičského sboru ve Vsi Touškově pohárovou soutěž v požárním sportu. Současně proběhla i soutěž okrsku č.1 – Hradec. Zdařilého hasičského odpoledne na touškovské návsi se zúčastnilo 9 hasičských družstvech. Okrskové soutěže se zúčastnily 4 družstva okrsku a po součtu obou disciplín ( požární štafeta a požární útok), zvítězilo družstvo SDH Honezovice. Na dalších místech se umístnily: Ves Touškov, Lisov a Hradec.

     Pohárové soutěže konané u příležitosti 115. výročí založení SDH ve Vsi Touškově se zúčastnilo 9 družstev včetně „staré gardy“ Vsi Touškova. Požární útok se běžel dvoukolově a družstvo s nejnižším součtem časů se stalo vítězem. Vítězem se součtem časů 35,60 vteřin se stalo družstvo SDH Strýčkovice. Na druhém místě s časem 40,86 vteřin se umístilo družstvo Honezovic. Na třetím místě skončilo družstvo pořádajícího SDH s časem 49,04 vteřin. Za zmínku stojí i výkon „staré gardy“ Vsi Touškova, které se v obou kolech podařilo dopravit oběma proudy vodu do terčů a to v časech, které dávaly šanci vystoupit na „bednu“, bohužel technická chyba na savci v prvém kole znamenala konec nadějí na lepší umístění.

    Bylo to hezky a užitečně strávené odpoledne, bylo vidět pěkné sportovní výkony i smůlu některých družstev, kterým se nepodařilo dopravit vodu do terčů, ale k obveselení všech přítomných na přihlížející diváky. 

    Pořadatelé děkují všem zúčastněným družstvům, jejich realizačním týmům a všem divákům za účast a všechny zve na příští ročník v roce 2009. 
 

 

 

    Při výkonu funkce vám přísluší práva zejména podle § 88 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
    Povinnosti a úkoly velitele jednotky SDH obce jsou stanoveny požárním řádem obce (města) a příslušnými předpisy.
 

 

Stránka

Slavnostní nástup

Slavnostní nástup

Podávání hlášení

Podávání hlášení

Zahájení soutěže - starosta SDH Ves Touškov

Zahájení soutěže - starosta SDH Ves Touškov

Zdolávání překážek při štafetě

Zdolávání překážek při štafetě

Zdolávání překážek při štafetě

Zdolávání překážek při štafetě

Zdolávání překážek při štafetě

Zdolávání překážek při štafetě

Start SDH V.T.

Start SDH V.T.

Rozběhnutí útoku V.T.

Rozběhnutí útoku V.T.

SDH Honezovice Taktická porada před závodem

SDH Honezovice Taktická porada před závodem

SDH Honezovice poslední příprava techniky

SDH Honezovice poslední příprava techniky

Útok SDH Lisov

Útok SDH Lisov

Řádně rozdělit vodu

Řádně rozdělit vodu


Stránka