Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Hasičské závody 24. 5. 2008 Ves Touškov

 

   Sbor dobrovolných hasičů Ves Touškov pořádal v sobotu 24. 5. 2008 u příležitosti 115. výročí založení Hasičského sboru ve Vsi Touškově pohárovou soutěž v požárním sportu. Současně proběhla i soutěž okrsku č.1 – Hradec. Zdařilého hasičského odpoledne na touškovské návsi se zúčastnilo 9 hasičských družstvech. Okrskové soutěže se zúčastnily 4 družstva okrsku a po součtu obou disciplín ( požární štafeta a požární útok), zvítězilo družstvo SDH Honezovice. Na dalších místech se umístnily: Ves Touškov, Lisov a Hradec.

     Pohárové soutěže konané u příležitosti 115. výročí založení SDH ve Vsi Touškově se zúčastnilo 9 družstev včetně „staré gardy“ Vsi Touškova. Požární útok se běžel dvoukolově a družstvo s nejnižším součtem časů se stalo vítězem. Vítězem se součtem časů 35,60 vteřin se stalo družstvo SDH Strýčkovice. Na druhém místě s časem 40,86 vteřin se umístilo družstvo Honezovic. Na třetím místě skončilo družstvo pořádajícího SDH s časem 49,04 vteřin. Za zmínku stojí i výkon „staré gardy“ Vsi Touškova, které se v obou kolech podařilo dopravit oběma proudy vodu do terčů a to v časech, které dávaly šanci vystoupit na „bednu“, bohužel technická chyba na savci v prvém kole znamenala konec nadějí na lepší umístění.

    Bylo to hezky a užitečně strávené odpoledne, bylo vidět pěkné sportovní výkony i smůlu některých družstev, kterým se nepodařilo dopravit vodu do terčů, ale k obveselení všech přítomných na přihlížející diváky. 

    Pořadatelé děkují všem zúčastněným družstvům, jejich realizačním týmům a všem divákům za účast a všechny zve na příští ročník v roce 2009. 
 

 

 

    Při výkonu funkce vám přísluší práva zejména podle § 88 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
    Povinnosti a úkoly velitele jednotky SDH obce jsou stanoveny požárním řádem obce (města) a příslušnými předpisy.
 

 

Stránka

Útok se vydařil

Útok se vydařil

Dobře rozběhnutý útok SDH Hradec

Dobře rozběhnutý útok SDH Hradec

Konec nadějí - voda nedorazila SDH Hradec

Konec nadějí - voda nedorazila SDH Hradec

Útok rozbíhá "stará garda" SDH Ves Touškov

Útok rozbíhá "stará garda" SDH Ves Touškov

Ještě nám to utíká

Ještě nám to utíká

Pochybovačům sklaplo "stará garda" SDH V.T.

Pochybovačům sklaplo "stará garda" SDH V.T.

Potomci mistrů Evropy SDH Honezovice rozbíhají útok

Potomci mistrů Evropy SDH Honezovice rozbíhají útok

Svého otce nezapře

Svého otce nezapře

Cíl - konečné II. místo

Cíl - konečné II. místo

Požární útok v provedení SDH Všekary

Požární útok v provedení SDH Všekary

Požární útok v provedení SDH Všekary

Požární útok v provedení SDH Všekary

Požární útok v provedení SDH Všekary

Požární útok v provedení SDH Všekary


Stránka