Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Hasičské závody 24. 5. 2008 Ves Touškov

 

   Sbor dobrovolných hasičů Ves Touškov pořádal v sobotu 24. 5. 2008 u příležitosti 115. výročí založení Hasičského sboru ve Vsi Touškově pohárovou soutěž v požárním sportu. Současně proběhla i soutěž okrsku č.1 – Hradec. Zdařilého hasičského odpoledne na touškovské návsi se zúčastnilo 9 hasičských družstvech. Okrskové soutěže se zúčastnily 4 družstva okrsku a po součtu obou disciplín ( požární štafeta a požární útok), zvítězilo družstvo SDH Honezovice. Na dalších místech se umístnily: Ves Touškov, Lisov a Hradec.

     Pohárové soutěže konané u příležitosti 115. výročí založení SDH ve Vsi Touškově se zúčastnilo 9 družstev včetně „staré gardy“ Vsi Touškova. Požární útok se běžel dvoukolově a družstvo s nejnižším součtem časů se stalo vítězem. Vítězem se součtem časů 35,60 vteřin se stalo družstvo SDH Strýčkovice. Na druhém místě s časem 40,86 vteřin se umístilo družstvo Honezovic. Na třetím místě skončilo družstvo pořádajícího SDH s časem 49,04 vteřin. Za zmínku stojí i výkon „staré gardy“ Vsi Touškova, které se v obou kolech podařilo dopravit oběma proudy vodu do terčů a to v časech, které dávaly šanci vystoupit na „bednu“, bohužel technická chyba na savci v prvém kole znamenala konec nadějí na lepší umístění.

    Bylo to hezky a užitečně strávené odpoledne, bylo vidět pěkné sportovní výkony i smůlu některých družstev, kterým se nepodařilo dopravit vodu do terčů, ale k obveselení všech přítomných na přihlížející diváky. 

    Pořadatelé děkují všem zúčastněným družstvům, jejich realizačním týmům a všem divákům za účast a všechny zve na příští ročník v roce 2009. 
 

 

 

    Při výkonu funkce vám přísluší práva zejména podle § 88 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
    Povinnosti a úkoly velitele jednotky SDH obce jsou stanoveny požárním řádem obce (města) a příslušnými předpisy.
 

 

Stránka

Pohárová soutěž - SDH Lisov, VII. místo

Pohárová soutěž - SDH Lisov, VII. místo

Pohárová soutěž - SDH Červený újezd, VI. místo

Pohárová soutěž - SDH Červený újezd, VI. místo

Pohárová soutěž - SDH Všekary, V. místo

Pohárová soutěž - SDH Všekary, V. místo

Pohárová soutěž - SDH Neuměř, IV. místo

Pohárová soutěž - SDH Neuměř, IV. místo

Pohárová soutěž - SDH Ves Touškov, III. místo

Pohárová soutěž - SDH Ves Touškov, III. místo

Pohárová soutěž - SDH Honezovice, II. místo

Pohárová soutěž - SDH Honezovice, II. místo

Pohárová soutěž - SDH Strýčkovice, I. místo

Pohárová soutěž - SDH Strýčkovice, I. místo


Stránka